จำนวนการเข้าชม : 210,033
 
 
จังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโกงกาง เพื่อถวยเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมานาถบพิตร

วันนี้ (7 ธ.ค.66) เวลา 08.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนแม่ สวนลูก) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโกงกาง เพื่อถวยเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมานาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ระดับท้องที่ ระดับท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมประกอบไปด้วยการเก็บกวาดพื้น กวาดใบไม้ ฉีดน้ำล้างพื้น ล้างท่อระบายน้ำ ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสมเด็จ เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ และสวยงามน่ามองอยู่เสมอ ซึ่งพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งหากินของนกน้ำนานาชนิด เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี ด้วยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีสำคัญของจังหวัดปัตตานี ด้วยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ทรงมีแก่อาณาประชาราษฎร์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์เอนกอนันต์และยังความผาสุกร่มเย็นแก่ผองพสกนิกรชาวไทยจนถึงปัจจุบัน โดยเทศบาลเมืองปัตตานี พร้อมด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 - 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโกงกาง เพื่อถวายเป็นปัจจุบัน โดยเทศบาลเมืองปัตตานี พร้อมด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 - 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโกงกาง เพื่อถวายเป็น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น

 

 
 
  อินโฟกราฟฟิค
เริ่มแล้ว วีซ่า ฟรี
แผนพัฒนาไทยเป็นศูนยการบิน
ชูอยุทธยา
โคแสนล้าน
พระบรมสารีริกธาตุ
เพิ่มมาตรการการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ความคืบหน้าการประชุม ดิจิทัลวอลเล็ต
มหาดไทย-กองทัพ ติดตามจุดความร้อนทั่วประเทศ
เร่งแก้ปัญหานำเข้ายางพาราเถื่อน
ส่งเสริมซอฟต์เพาเวอร์
ตรุษจีนปีนี้
เตรียมรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหาฝุ่น
การรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหา ฝุ่น
  บทความ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
101