จำนวนการเข้าชม : 210,045
 
 
จังหวัดปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปัตตานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (7 ธ.ค.66) เวลา 09.00 น. ณ ลานนกกระยาง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปัตตานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ระดับท้องที่ ระดับท้องถิ่น สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

โครงการนี้มีการปล่อยปลาจำนวน 400,000 ตัว และปล่อยปู 2,000,000 ตัว เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำวัยอ่อนและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวปัตตานี ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล และนำไปสู่การพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติในบริเวณอ่าวปัตตานี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสัตว์น้ำตามธรรมชาติลดลง โดยปลูกฝังให้ชาวประมงและชุมชนโดยรอบให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนว่าเป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยวัยอ่อนของสัตว์น้ำ ช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวปัตตานี ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล จนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนาอาชีพประมง สร้างความยั่งยืนในการทำประมงของชาวปัตตานี


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น

 

 
 
  อินโฟกราฟฟิค
เริ่มแล้ว วีซ่า ฟรี
แผนพัฒนาไทยเป็นศูนยการบิน
ชูอยุทธยา
โคแสนล้าน
พระบรมสารีริกธาตุ
เพิ่มมาตรการการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ความคืบหน้าการประชุม ดิจิทัลวอลเล็ต
มหาดไทย-กองทัพ ติดตามจุดความร้อนทั่วประเทศ
เร่งแก้ปัญหานำเข้ายางพาราเถื่อน
ส่งเสริมซอฟต์เพาเวอร์
ตรุษจีนปีนี้
เตรียมรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหาฝุ่น
การรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหา ฝุ่น
  บทความ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
101