จำนวนการเข้าชม : 292,526
 
 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 8/64

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 8/64 เรื่องแนวทางการดำเนินงานของสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดในวันที่ 1 ก.ค.64 เพื่อเตรียม การให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และการบริหารจัดการสถานการณ์ควบคุมโรค ดังนี้

การเดินทางเข้าราชอาณาจักร และสถานที่กักกัน

1) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางอากาศ

(1) ให้ผู้มีสัญชาติไทยและผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ)โดยรัฐจะสนับสนุนค่าตรวจหาเชื้อโควิดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

(2) สถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) รองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ ตามแนวทางที่กระทรวงแรงงานกำหนด และ คนไทยที่ประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศและประสงค์ จะเดินทางกลับประเทศไทย

2) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก

ให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine : SQ) เนื่องจากจำนวนผู้เดินทางเข้ามีไม่มากนัก อีกทั้งการกำหนดให้เข้ารับการกักกันตัวใน SQ โดยรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จะช่วยลดปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นพาหะของโรคโควิด – 19

3) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้ำ

ให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ารับการกักกันตัวใน (Alternative Quarantine : AQ) โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการกักกันตัวเอง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น

 

 
 
  อินโฟกราฟฟิค
โค้งสุดท้าย! สมัครรับเลือกเป็น สว.67
โครงการจัดหารถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวช ให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัฐบาลเดินหน้าแก้เศรษฐกิจเร่งด่วน จัดประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ เริ่ม 27 พ.ค.นี้
ภารกิจนายกฯ เยือนต่างประเทศถึงญี่ปุ่น (summary)
นายกฯ ย้ำการดึง F1 มาแข่งในไทย เป็นโอกาสในการจ้างงาน สร้างรายได้ ความรู้ เพื่อเศรษฐกิจไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจข้าว 10 ปี คุณค่าทางโภชนาการไม่ต่างจากข้าวใหม่
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ซึ่งประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วัดเสมียนนารี ครบปีที่ 19
เปิดวิธีแนะนำตัวของผู้สมัคร สว. อะไรทำได้ – ทำไม่ได้
เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึก
ครม.ไฟเขียว EEC VISA
สรุปทัวร์นกขมิ้น
ระดับขนส่งอำนวยความสะดวกการเดินทาง
ความคืบหน้า ดิจิตัลวอลเล็ต
เริ่มแล้ว 1-21 เมย. สาดสนุก
นายกฯ ลุยแก้หนี้
  บทความ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
101