จำนวนการเข้าชม : 285,869
 
 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 8/64 เรื่องมาตรการผ่อนคลายปรับระดับพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด เริ่มวันที่ 21 มิ.ย.ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส

พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด คือ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระยอง ระนอง ราชบุรี สระแก้ว สมุทรสงคราม

พื้นที่เฝ้าระวังสูง ที่เหลืออีก 53 จังหวัด

หลังจากที่มีการปรับพื้นที่แล้ว ได้ปรับมาตรการเพื่อผ่อนคลายตามไปด้วย ทั้งการทำงานในร้านอาหาร การให้บริการประชาชนที่ต้องทำงานเป็นช่วงเวลา การจัดกิจกรรม ศูนย์การค้าและสถานศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนี้

การจัดกิจกรรม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 50 คน

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 100 คน

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 150 คน

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 200 คน

ร้านอาหาร พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) บริโภคในร้านได้ กรณีมีเครื่องปรับอากาศให้นั่งได้ไม่เกิน 50% เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน)

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) บริโภคในร้านได้ เปิดไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน)

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ(งดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน)

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ

ศูนย์การค้า พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เปิดบริการได้ตามปกติ

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เปิดบริการได้ตามปกติ

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) เปิดบริการได้ตามปกติ

สถานศึกษา พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ห้ามใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ให้ใช้อาคาร สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ให้ใช้อาคาร สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ให้ใช้อาคาร สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด

สถานที่เล่นกีฬาหรือการแข่งขันกีฬา พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ปิด ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เปิดบริการได้ตามปกติทุกประเภท ไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เปิดบริการได้ตามปกติทุกประเภท จัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) เปิดบริการได้ตามปกติทุกประเภท จัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น

 

 
 
  อินโฟกราฟฟิค
เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึก
ครม.ไฟเขียว EEC VISA
สรุปทัวร์นกขมิ้น
ระดับขนส่งอำนวยความสะดวกการเดินทาง
ความคืบหน้า ดิจิตัลวอลเล็ต
เริ่มแล้ว 1-21 เมย. สาดสนุก
นายกฯ ลุยแก้หนี้
โรคแบคทีเรียกินเนื้อ
ขับไม่ดื่ม สงกรานต์
30 บาท รักษาทุกที่
นายกปาฐกถาพิเศษ
เปิดตัวเลข BOI
ของขวัญปีใหม่ไทย
เตรียมเป็นเจ้าภาพเทศกาลดนตรี
รัฐบาลพร้อมชี้แจง
  บทความ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
101