จำนวนการเข้าชม : 175,211
 
 
บุคลากร สวท.ปัตตานี

                    

                                                    

                                             

                                                          นายนิพัส  เพ็ชร์ลมุล   
                                                     ผอ.สวท.ปัตตานี

                       

 

นายเด่น  บากา
นายช่างไฟฟ้า อาวุโส

     ทททททททททท                  


  
นายดอรอมัน  ยูโซะ
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

   ททททททททท 

พ.ท.อัสรีย์ อัสมะแอ
นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ

นางสาวจิฑาภัณฑ์  ประพันธ์วงศ์
 นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ

 

 

นายมิตร  แวหฮะมะ
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

  

 

 

 

นายแวกิฟลี  บากา
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

นางสาวณัฏนันท์  คงทน
นักสื่อสารมวลชน ปัฎิบัติการ

 

 


 

น.ส.อาซีย๊ะ ดาโอ๊ะ
นักสื่อสารมวลชน 

                                        

 

 

นายสะมันดี  กาเจร์
                เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและภูมิทัศน์ 1           

 

 นายมะกอซี  สาอิ  
เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและภูมิทัศน์ 2

       

     

 นางสาวนูรฮันนาน บากา 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

ว่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

         นายเด่น ดือราแฮ 
      เจ้าหน้าที่ขับรถและดูแลยานพาหนะ

 


น.ส.การีมา  เจ๊ะเหาะ
 จนท.ดูแลสำนักงาน/ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล

 

            

นายนภดล  หวันยอ
จนท.ดูแลรักษาความปลอดภัย

                                 
 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ครอบครัวปศุสัตว์ปัตตานี “ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง” ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี จัดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดปัตตานี เปิดตัวโครงการ (Kick Off) และจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) “ชราบานโมเดล เฟส 1” ตั้งเป้าใหญ่ แก้ปัญหาภัยร้ายจากภาวะสมองเสื่อม ยกระดับการดูแลครบวงจรทั้งจังหวัด จังหวัดปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปัตตานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโกงกาง เพื่อถวยเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมานาถบพิตร
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี