จำนวนการเข้าชม : 175,237
 
 
ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8299
โทร : 02-618-2323 ต่อ 1125
โทรสาร : 02-618-2346
E-mail : sansern_k@prd.go.th

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นางพิชญา เมืองเนาว

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8399
โทรสาร : 02-618-2342
E-mail : pichaya_m@prd.go.th

นางทัศนีย์ ผลชานิโก

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8499
โทรสาร : 02-618-2343
E-mail : tassanee_p@prd.go.th

นางสุดฤทัย เลิศเกษม

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8599
โทรสาร : 02-618-2348
E-mail : sudruetai_l@prd.go.th

 

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ครอบครัวปศุสัตว์ปัตตานี “ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง” ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี จัดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดปัตตานี เปิดตัวโครงการ (Kick Off) และจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) “ชราบานโมเดล เฟส 1” ตั้งเป้าใหญ่ แก้ปัญหาภัยร้ายจากภาวะสมองเสื่อม ยกระดับการดูแลครบวงจรทั้งจังหวัด จังหวัดปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปัตตานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโกงกาง เพื่อถวยเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมานาถบพิตร
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี