จำนวนการเข้าชม : 49,922
รองผู้ว่าฯปัตตานี เปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี

          วันนี้ (7 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฎิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของจังหวัดปัตตานี

           โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ITA ของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเพนดูล่า โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ข้อมูล..อัสรีย์ อัสมะแอ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
การรับประทานยาที่ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
image
คีย์ลัดที่จำเป็นและสำคัญ (Essential and Important Shortcut Keys)
ภาพกิจกรรม
image
ตักบาตรปีใหม่ 2565
5 มกราคม 2565
66
image
ถ่ายทอดเสียง นายกลงพื้นที่ปัตตานี
16 ธันวาคม 2564
69
image
ผอ.สปข.6 นิเทศงาน
13 ธันวาคม 2564
64
image
งานวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2564
53
image
ถ่ายทอดสดพิธีทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง
2 พฤศจิกายน 2564
76
image
วันต้นไม้
21 ตุลาคม 2564
60
image
วันธงชาติไทย
28 กันยายน 2564
75
image
สวท.ปัตตานี จัดกิจกรรม "ใต้สันติสุขสัญจร
26 สิงหาคม 2564
118
ข่าววิ่ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564 รองผู้ว่าฯปัตตานี เปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี เปิดให้ ปชช.ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เเริ่ม วันนี้ (14 มิ.ย.) เป็นต้นไป กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมจะต้องลงทะเบียนด้วย เพราะไม่ได้ให้สิทธิ์อัตโนมัติ สามารถทยอยลงได้ จำนวน 31 ล้านคน พระสงฆ์จังหวัดปัตตานี เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
image
image
image
image
image
image
image