ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564 รองผู้ว่าฯปัตตานี เปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี เปิดให้ ปชช.ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เเริ่ม วันนี้ (14 มิ.ย.) เป็นต้นไป กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมจะต้องลงทะเบียนด้วย เพราะไม่ได้ให้สิทธิ์อัตโนมัติ สามารถทยอยลงได้ จำนวน 31 ล้านคน พระสงฆ์จังหวัดปัตตานี เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
รองผู้ว่าฯปัตตานี เปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี

          วันนี้ (7 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฎิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของจังหวัดปัตตานี

           โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ITA ของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเพนดูล่า โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ข้อมูล..อัสรีย์ อัสมะแอ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image