ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564 รองผู้ว่าฯปัตตานี เปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี เปิดให้ ปชช.ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เเริ่ม วันนี้ (14 มิ.ย.) เป็นต้นไป กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมจะต้องลงทะเบียนด้วย เพราะไม่ได้ให้สิทธิ์อัตโนมัติ สามารถทยอยลงได้ จำนวน 31 ล้านคน พระสงฆ์จังหวัดปัตตานี เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
สั่งปิด Big C สาขาปัตตานี 14 วัน พนักงานติดเชื้อโควิด 68 ราย

สั่งปิด Big C สาขาปัตตานี 14 วัน พนักงานติดเชื้อโควิด 68 ราย

ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้พิจารณากรณีพบพนักงาน Big C สาขาปัตตานี มีผู้ติดเชื้อ 68 ราย จากทั้งหมด 376 ราย ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงมีมติเห็นชอบให้ปิดบริการ Big C สาขาปัตตานี เป็นเวลา 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม เป็นต้นไป) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมโรค พร้อมติดตามกลุ่มเสี่ยง ให้เข้าสู่ระบบของสาธารณสุขคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image