ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564 รองผู้ว่าฯปัตตานี เปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี เปิดให้ ปชช.ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เเริ่ม วันนี้ (14 มิ.ย.) เป็นต้นไป กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมจะต้องลงทะเบียนด้วย เพราะไม่ได้ให้สิทธิ์อัตโนมัติ สามารถทยอยลงได้ จำนวน 31 ล้านคน พระสงฆ์จังหวัดปัตตานี เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
บุคลากร สวท.ปัตตานี

                    

                                                    

                                             

                                                          นายนิพัส  เพ็ชร์ลมุล   
                                                     ผอ.สวท.ปัตตานี

                       

 

นายเด่น  บากา
นายช่างไฟฟ้า อาวุโส

     ทททททททททท                  


  
นายดอรอมัน  ยูโซะ
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

   ททททททททท 

พ.ท.อัสรีย์ อัสมะแอ
นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ

นางสาวจิฑาภัณฑ์  ประพันธ์วงศ์
 นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ

 

 

นายมิตร  แวหฮะมะ
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

  

 

 

 

นายแวกิฟลี  บากา
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

นางสาวณัฏนันท์  คงทน
นักสื่อสารมวลชน ปัฎิบัติการ

 

 


นางสาวพจนารจ  จันทร์ทอง
นักสื่อสารมวลชน 

                                        

 

 

นายสะมันดี  กาเจร์
                เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและภูมิทัศน์ 1           

 

 นายมะกอซี  สาอิ  
เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและภูมิทัศน์ 2

       

     

 นางสาวนูรฮันนาน บากา 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

น.ส.วรรณอร  แสงสุวรรณ 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

         นายเด่น ดือราแฮ 
      เจ้าหน้าที่ขับรถและดูแลยานพาหนะ

 


น.ส.การีมา  เจ๊ะเหาะ
 จนท.ดูแลสำนักงาน/ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล

 

            

นายนภดล  หวันยอ
จนท.ดูแลรักษาความปลอดภัย

                                 
 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image