จำนวนการเข้าชม : 210,023
 
 
ครอบครัวปศุสัตว์ปัตตานี “ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง” ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดประชุมชี้แจงการลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) เพื่อการเคลื่อนย้ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยมี กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 12 อำเภอ ด่านประมงปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส และผู้ประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าเกษตร พื้นที่จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม อบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น

 

 
 
  อินโฟกราฟฟิค
เริ่มแล้ว วีซ่า ฟรี
แผนพัฒนาไทยเป็นศูนยการบิน
ชูอยุทธยา
โคแสนล้าน
พระบรมสารีริกธาตุ
เพิ่มมาตรการการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ความคืบหน้าการประชุม ดิจิทัลวอลเล็ต
มหาดไทย-กองทัพ ติดตามจุดความร้อนทั่วประเทศ
เร่งแก้ปัญหานำเข้ายางพาราเถื่อน
ส่งเสริมซอฟต์เพาเวอร์
ตรุษจีนปีนี้
เตรียมรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหาฝุ่น
การรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหา ฝุ่น
  บทความ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
101