ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564 รองผู้ว่าฯปัตตานี เปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี เปิดให้ ปชช.ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เเริ่ม วันนี้ (14 มิ.ย.) เป็นต้นไป กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมจะต้องลงทะเบียนด้วย เพราะไม่ได้ให้สิทธิ์อัตโนมัติ สามารถทยอยลงได้ จำนวน 31 ล้านคน พระสงฆ์จังหวัดปัตตานี เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8299
โทร : 02-618-2323 ต่อ 1125
โทรสาร : 02-618-2346
E-mail : sansern_k@prd.go.th

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นางพิชญา เมืองเนาว

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8399
โทรสาร : 02-618-2342
E-mail : pichaya_m@prd.go.th

นางทัศนีย์ ผลชานิโก

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8499
โทรสาร : 02-618-2343
E-mail : tassanee_p@prd.go.th

นางสุดฤทัย เลิศเกษม

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8599
โทรสาร : 02-618-2348
E-mail : sudruetai_l@prd.go.th

 


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image