จำนวนการเข้าชม : 210,053
 
 

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

มติ ครม.3 มีนาคม 2567
มติ ครม. 20 กุมภาพันธ์ 2567
มติ ครม. 13 กุมภาพันธ์ 2567
มติ ครม. 6 กุมภาพันธ์ 2567
มติ ครม.30 มกราคม 2567
มติ ครม. 23 มกราคม 2567
มติ ครม. 16 มกราคม 2567
มติ ครม. 9 มกราคม 2567
มติ ครม. 2 มกราคม 2567
มติ ครม. 26 ธันวาคม 2566
มติ ครม.19ธันวาคม 2566
มติ ครม. 12 ธันวาคม 2566
มติ ครม. 28พฤศจิกายน 2566
มติ ครม. 21 พฤศจิกายน 2566
มติ ครม. 14 พฤศจิกายน 2566
มติ ครม.  7 พฤศจิกายน 2566
มติ ครม. 31 ตุลาคม 2566

VIDEO Multimedia

ความคิดเห็น พูดคุยสันติสุข
มหกรรมแก้หนี้
ปัตตานี Big Cleanning Day
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดปัตตานี
การพูดคุย สันติสุข
ชุดมาลายู
ปัตตานีช่วยผู้ประสบอุทกภัย66
ฝุ่น PM 2.5
รถ EV
ค่าแรง 1 มกราคม 2567
มอบโฉนดเพื่อการเกษตร
เร่งช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง
แก้หนี้นอกระบบ คืนศักดิ์ศรีให้ลูกหนี้
7 วันอันตรายปีใหม่ 67
ครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
การควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5
รัฐบาลเศรษฐา มอบอะไรให้ประชาชน บ้าง
รองเจ้าคณะภาค 18 ให้พรปีใหม่
ประธานคณะกรรมอิสลาม อวยพรปีใหม่
ผอ.สปข.6 อวยพรปีใหม่
ผู้ว่าฯ ปัตตานี อวยพรปีใหม่
อุตุนิยมวิทยานราธิวาส เตือน 8 จังหวัด
จังหวัดปัตตานี จัดงานมหกรรมตลาดนัดหลักสูตร ม.อ.ปัตตานี
ผู้ว่าฯ ปัตตานีรับฟังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติผ่านสื่อดิจิทัล
PM2.5 อันตรายและการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
จ.ปัตตานีจัดโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโกงกาง เพื่อถวยเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง ร.9
จ.ปัตตานีจัดโครงการส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำอนุรักษ์ทะเลปัตตานี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.9
ศอ.บต. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดปัตตานี
เปลี่ยน สปก. 4-01 เป็นโฉนด

ภาพกิจกรรม

บริการออนไลน์

 

 
 
  อินโฟกราฟฟิค
เริ่มแล้ว วีซ่า ฟรี
แผนพัฒนาไทยเป็นศูนยการบิน
ชูอยุทธยา
โคแสนล้าน
พระบรมสารีริกธาตุ
เพิ่มมาตรการการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ความคืบหน้าการประชุม ดิจิทัลวอลเล็ต
มหาดไทย-กองทัพ ติดตามจุดความร้อนทั่วประเทศ
เร่งแก้ปัญหานำเข้ายางพาราเถื่อน
ส่งเสริมซอฟต์เพาเวอร์
ตรุษจีนปีนี้
เตรียมรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหาฝุ่น
การรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหา ฝุ่น
  บทความ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
101