จำนวนการเข้าชม : 292,615
 
 
ประเภทของสถานที่กักกัน

ประเภทของสถานที่กักกัน

1) สถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) ให้รองรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

(1) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้ำและทางอากาศ ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติไทย โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

(2) ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการกักกันใน AQ โดยผู้นั้นพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

(3) ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทาง กรณีมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด

(4) ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง/ประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด

(5) เจ้าหน้าที่รัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการ/ภารกิจนอกราชอาณาจักร (เบิกค่าใช้จ่ายได้)

2) สถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine : SQ) ให้รองรับ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

(1) ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักกันตัว

(2) ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือเสี่ยงสูง ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติไทย

(3) ผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติไทย

3) สถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) ประเภท ก ให้รองรับกลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่

(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการหรือภารกิจนอกราชอาณาจักร

(2) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด

(3) ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง/ประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด

4) สถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) ประเภท ข และ ค ให้รอง รับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

(1) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน

(2) ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทาง กรณีมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด

5) สถานที่กักกัน Hospital Quarantine (HQ) ให้รองรับผู้ที่มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 โดยมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า ซึ่งค่าใช้จ่ายในสถาน พยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามสิทธิ รวมทั้งให้ชำระส่วนเกินสิทธิด้วยตนเองโดยสมัครใจ

6) สถานที่กักกัน Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ให้รองรับผู้ที่มีสัญชาติไทย/ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน โดยมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการรักษาพยาบาลและกักกันตนโดยสมัครใจ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น

 

 
 
  อินโฟกราฟฟิค
โค้งสุดท้าย! สมัครรับเลือกเป็น สว.67
โครงการจัดหารถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวช ให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัฐบาลเดินหน้าแก้เศรษฐกิจเร่งด่วน จัดประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ เริ่ม 27 พ.ค.นี้
ภารกิจนายกฯ เยือนต่างประเทศถึงญี่ปุ่น (summary)
นายกฯ ย้ำการดึง F1 มาแข่งในไทย เป็นโอกาสในการจ้างงาน สร้างรายได้ ความรู้ เพื่อเศรษฐกิจไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจข้าว 10 ปี คุณค่าทางโภชนาการไม่ต่างจากข้าวใหม่
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ซึ่งประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วัดเสมียนนารี ครบปีที่ 19
เปิดวิธีแนะนำตัวของผู้สมัคร สว. อะไรทำได้ – ทำไม่ได้
เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึก
ครม.ไฟเขียว EEC VISA
สรุปทัวร์นกขมิ้น
ระดับขนส่งอำนวยความสะดวกการเดินทาง
ความคืบหน้า ดิจิตัลวอลเล็ต
เริ่มแล้ว 1-21 เมย. สาดสนุก
นายกฯ ลุยแก้หนี้
  บทความ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
101